Dobre rady na odpady

DOBRE RADY NA ODPADY

Nieczystości stałe gromadzimy:

  • pojemnik 110l. i 120l. oraz worki 120l. – odpady komunalne
  • pojemnik 1100l. na surowce wtórne – papier, tektura, folia, kartony, tworzywa sztuczne, PET, szkło
Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta odbywa się raz w tygodniu, a z terenów wiejskich raz w miesiącu.
Terminy wywozów zawiera harmonogram.
W dniu świadczenia usług prosimy o umożliwienie dostępu do pojemnika lub worka poprzez wystawienie go przed ogrodzenie posesji.
Wpłaty można dokonywać w kasie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych (bezpłatnie), na poczcie lub w banku.
POJEMNIK NA PLASTIK
Do tego pojemnika wrzucamy tylko butelski po napojach, oleju jadalnym, czystąfolię.
Przed wyrzuceniem prosimy o odkręcenie nakrętki i zgniecenie butelki.
Nie wrzcuajmy: opakowań po chemii gospodarczej, a więc butelek po płynach, szamponach, plastikowych misek, wiader, butelek po opryskach itp.
PAMIĘTAJ!!!
SEGREGUJĄC – ZYSKUJESZ CZYSTE ŚRODOWISKO!!!