Cennik Usług

Cennik usług:

Opłaty za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości posiadających urządzenie służące do gromadzenia odpadów. Górna stawka wynosi:

 • W kontenerach KP-7 – 58,77zł + VAT za 1 m3
 • W pojemnikach 1100l – 77,58zł + VAT za 1 szt.
 • W pojemnikach 120l – 10,66zł + VAT za 1 szt.
 • W pojemnikach 110l – 9,73zł + VAT za 1 szt.

Dla właścicieli lub posiadaczy lokali użytkowych wykorzystywanych na cele związane z działalnością gospodarczą nie posiadających urządzeń służących do gromadzenia odpadów górna stawka wynosi – 2,00zł + VAT za 1 m2 powierzchni.

Dla instytucji  i urzędów, które nie mają możliwości ustawienia na własnej posesji urządzeń do gromadzenia odpadów górna stawka wynosi – 3,00zł + VAT od osoby zatrudnionej u dostawcy.

Koszt za unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Woli Soleckiej – Wólce 1 m3 odpadów (górna stawka) wynosi 35,75zł + VAT

Koszt unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Woli Soleckiej – Wólce 1 Mg odpadów (górna stawka) wynosi 201,91zł + VAT

Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 30zł + VAT za 1 m3


Stawka bazowa czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta i Gminy Lipsko wynosi 2,60zł.


Ceny za 1m3 powierzchni odwadnianej ze ścieków opadowych lub roztopowych dla poszczególnych grup taryfowych


Grupa taryfowa

Rodzaj powierzchni

Cena netto bez podatku VAT

Cena brutto z podatkiem VAT 8%

I Grupa

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub bez transportowych

 

1,35 zł/m2/rok

 

1,46 zł/m2/rok

II Grupa

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt. 1

 

1,11 zł/m2/rok

 

1,20 zł/m2/rok


Cennik usług pogrzebowych świadczonych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku.

 1. Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu.
 • Pochowanie osoby zmarłej do grobu ziemnego – 350,00zł
 • Pochowanie osoby zmarłej do grobu murowanego – 300,00zł
 • Pochowanie dziecka do lat 6-ciu – 100,00zł
 • Pochowanie osoby zmarłej do grobu ziemnego pogłębionego (około 2,5m) – 500,00zł
 • Grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy – 1.000,00zł
 • Grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy – 1.500,00zł
 • Grób murowany jednomiejscowy trzyosobowy – 2.500,00zł
 • Grób murowany dwumiejscowy trzyosobowy – 3.000,00zł
 • Grób murowany dwumiejscowy czteroosobowy – 3.500,00zł
 • Grób murowany dziecka do lat 6-ciu – 400,00zł
 • Kopanie grobu ziemnego jednoosobowego – 300,00zł
 • Opłata za ekshumację zwłok:

– do 2 lat od pochówku – 900,00zł

– od 2 do 5 lat od pochówku – 700,00zł

– od 5 do 10 lat pochówku – 500,00zł

– powyżej 10 lat od pochówku – 400,00zł

 1. Inne usługi wykonywane przez Zakład.
 • Wykopywanie wcześniejszego grobu murowanego jednomiejscowego jednoosobowego – 1.000,00zł
 • Wykopywanie wcześniejszego grobu murowanego jednomiejscowego dwuosobowego –1.500,00zł
 • Wykopywanie wcześniejszego grobu murowanego jednomiejscowego trzyosobowego –2.500,00zł
 • Wykopywanie wcześniejszego grobu murowanego dwumiejscowego trzyosobowego –3.000,00zł
 • Wykopywanie wcześniejszego grobu murowanego dwumiejscowego czteroosobowego – 3.500,00zł

Do ceny sprzedaży zamieszczonych w cenniku zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

Ceny usług zawarte w cenniku scenami umownymi.


Opłaty za miejsca grzebalne.

 1. Opłata za udostępnienie miejsca stałego na pochowanie zwłok i prochów:
 • Pod grób jednomiejscowy, dwumiejscowy, dwuosobowy i więcej – 550,00zł
 • Pod każde następne miejsce pod grób jednomiejscowy dwuosobowy i więcej – 550,00zł

Uwaga: zgodnie z art. 7 ust. 3 o cmentarzach i chowaniu zmarłych w/w rodzaje grobów nie podlegają ponownej opłacie po upływie 20 lat.

 1. Opłata za udostępnianie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na okres 20 lat.
 • Pod grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy – 300,00zł
 • Z prawem zabudowy – 500,00zł
 • Pod grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy – 700,00zł
 • Pod każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny wielorodzinny z prawem zabudowy – 500,00zł
 • Pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy – 450,00zł
 • Pod każde następne miejsce pod grób murowany jednoosobowy – 450,00zł
 • Pod grób dziecięcy do lat 6-ciu – 100,00zł
 1. Opłata za
 • Wykup wcześniejszego placu na grób murowany – 800,00zł
 • Wykup 1m2 dodatkowego placu – 150,00zł

Opłata za korzystanie z mienia i utrzymania porządku na terenie Cmentarza Komunalnego

 1. Opłata za wjazd na teren cmentarza
 • Do budowy nagrobka – 120,00zł
 • Jednorazowy do prac remontowy przy grobie – 60,00zł
 1. Opłata za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac remontowo – budowlanych – 50,00zł
 2. kaucja – zwracana po wykonaniu budowy i uporządkowaniu terenu – 300,00zł

Do stawek określonych w niniejszym załączniku dolicza się obowiązującą stawkę VAT. Cennik usług i opłat obowiązuje od dnia 7 grudnia 2009r.