Biuro obsługi klienta

W siedzibie zakładu mogą Państwo:

  • zostawić korespondencję dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku,
  • otrzymać fakturę za wodę, ścieki oraz wywóz odpadów lub inne usługi,
  • podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
  • przekazać odczyt z wodomierza,
  • uzyskać informację o stanie zadłużenia,
  • uzyskać informację o świadczonych usługach przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku,
  • uzyskać informację o wymaganych dokumentach na budowę przyłącza wod-kan,
  • złożyć zlecenie wykonania przyłącza wod-kan,
  • zgłosić awarię,
  • w kasie – dokonać płatności,
Zapraszamy do naszego biura przy ul. Solecka 88
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00