UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UCHWAŁA NR XXII/169/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko

[Pobierz plik]