Zmiana płatnika podatku VAT

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku informuje, że od dnia 01.07.2016r. nie jest podatnikiem VAT i w związku z tym prosimy o wystawianie faktur na:

Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
NIP: 509-00-66-174
SZBUK

Na fakturze należy uwidocznić również nazwę odbiorcy faktury zakładu budżetowego Gminy, tj.

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych
ul. Solecka 88
27-300 Lipsko

Wystawiane przez Państwo faktury prosimy kierować na adres:

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych
ul. Solecka 88
27-300 Lipsko

[Załącznik]